Dostępne kursy

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (krwiodawstwo i krwiolecznictwo).


Szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (krwiodawstwo i krwiolecznictwo).